Kenan Kurtarıcı
ile

ORGANİZASYON SİSTEM PROJEKSİYONLARI

İŞ HAYATINDAKİ SORUNLAR İÇİN YENİ VE GÜÇLÜ BİR YAKLAŞIM

SİSTEM PROJEKSİYONU NEDİR?

Sistemik sorunlar hakkındaki bilgileri gün ışığına çıkarmak için ekibi veya organizasyonu haritalama/modelleme yöntemidir. Bu bilgiyi
kullanarak, sistemdeki uyumu ve dengeyi yeniden sağlamak için müşteriye olası çözümler hakkında tavsiyelerde bulunabiliriz. Yöntem çok hızlıdır ve teşhisten çözüme kadar birkaç adımda hareket eder. Kuruluş hakkında ayrıntılı bilgilerin ifşa edilmesine gerek yoktur, bu nedenle gizlilik garantimiz altındadır.

SİSTEMİK DANIŞMANLIĞI KİMLER KULLANABİLİR?

Bu metodolojinin kullanımı, organizasyondaki sorunları ve çözümlerini keşfetmek isteyen patronlar, ortaklar, müdürler ve diğer yöneticiler için geçerlidir. Bu, tüm şirkete, belirli bir konuya veya hatta önemli bir toplantıdan önce bir “koçluk seansı” olarak yapılabilir.
Sistemsel çalışmaların çoğu yöneticiler ve şirketler veya departman liderleri ile yürütülür ve burada sistem “Gizli Dinamiklerin” keşfi şirket veya organizasyon başarısı için esastır. Ayrıca bireyler için şirketteki konumlarını, nihai bir değişiklik için mevcut dinamikleri vb. tanıyabilmeleri için kullanılır.

ORGANİZASYON PROJEKSİYONU NE İÇİN KULLANILIR?

Organizasyon Projeksiyonları ile esasen doğru bir teşhis koymaya ve problemin çözümünde gerekli değişiklikleri göstermeye çalışıyoruz. Örgütsel sistemler, bireysel aile sistemi ve iş arkadaşlarınınkiler de dahil olmak üzere birçok alt sistemle temas halinde oldukları için Aile
Sistemlerinden çok daha karmaşıktır. Organizasyon Projeksiyonları, Müşterinin bulunan çözümleri uygulamak için daha iyi stratejiler keşfetmesine yardımcı olmak amacıyla olası bir değişiklik için alternatifleri analiz etmek, farklı olasılıkları incelemek, sorunları teşhis etmek vb. için kullanılır. Pek çok durumda, görünür bir çözümü olmayan bir Projeksiyonun, kişinin bireysel yaşamında, şirkette veya kuruluşta şaşırtıcı etkileri olabileceğini doğrulamak ilginçtir. Rehber olarak, Organizasyon Projeksiyonlarının kullanılabileceği farklı konulara bazı örnekler: organizasyon yapısı, liderlik, şirket birleşme ve satın almaları, çalışanların tanınması, stratejik gelişim, müzakerelerin hazırlanması, çatışma yönetimi, proje analizi, aile şirketleri dinamikleri, markalar ve ürünler, danışmanlar için denetim aracı, işe alım, yönetici arama vb.

SİSTEM PREJEKSİYONLARININ UYGULAMA ALANLARI

ŞİRKET VE KURULUŞLAR İÇİN

 Strateji tanımı
 Şirket yapısının tutarlılığının doğrulanması
 Müzakerelerin hazırlanması
 Bir şirketin birleşmesi veya satın alınmasından sonra entegrasyon
 Proje yönetimi
 Marka ve ürün çalışması
 Aile Şirketleri dinamikleri
 Yeni projeleri veya yeni bir şirketi test etmek
 Operasyon teşhisi
 Örgütlerde çatışma yönetimi
 Tüm iş alanlarında karar verme sürecini analiz etmek
 Arızalı organizasyon yapılarını araştırma yöntemi olarak.
 Bir şirketin farklı departmanlarında “etkileşimli” sistemik etkileri görmek.
 Bir şirketteki önemli adımların veya değişikliklerin etkinliğini test etmek
 Farklı olasılıkları test etmek için: “Şunu mu, şunu mu, yoksa başka bir şey mi yapmalıyım?”
 Danışmanlar için bir denetim aracı olarak: Müşterinin talebini kolayca karşılayabilmesi için esas olarak danışmana odaklanın.

BİREYLER İÇİN

 Şirkette kalmak veya ayrılmak
 Kararlar
 Kendi başına veya bir şirkette çalışmak
 “Kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim?” gibi kişisel soruları yanıtlamak için.
 Kurum/firma içindeki pozisyonu netleştirmek
 Çatışmalar
 Şirkette iyi bir yer bulmak
 Denetim
 Hedefleri netleştirmek
 Özel ve profesyonel yaşam arasındaki dengeyi bulmak

GİZLİLİK

Bazı konular ve sorular gizli veya çekinceli olduğundan ve bunların toplum içinde ele alınması danışanı rahatsız edebileceğinden, endişelere sebep olabilir. Bu durumlarda, Müşterinin kendini güvende hissetmesi ve gizlilik ve mahremiyetin garanti altına alınması için çeşitli teknikler uygulanabilir. Bu metodoloji, ne Kolaylaştırıcı, ne temsilciler, ne de asistanlar sorunun ne olduğunu bilmeyecek şekilde kullanılabilir. Bilgisiz veya sadece gizli olan bilgilerle Projeksiyon yapmak da mümkündür.

Birlikte Alınan Diğer Eğitimler

Mutlu Gelişim Danışmanlık bünyesinde gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi alabilir, kayıt olabilir ve eğitimleri satın alabilir siniz.

Tüm Sorularınıza,
Pratik çözümler sunuyoruz!

Mutlu Gelişim Danışmanlık bünyesinde gerçekleşen çalışmalar, eğitim ve güncel programlar hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.