Nermin ve Kenan Kurtarıcı ile

Life Maps Eğitimi

1 yıllık Online Temel ve Uzmanlık Eğitimi

Eğitim Özellikleri

Nermin ve Kenan Kurtarıcının eğitmenliğinde 3 Şubat 2024’de başlayıp 11 ay sürecek olan Online Life Maps Aile Dizimi Eğitimi’miz 132 saat teorik ve pratik eğitim çalışmalarının yanı sıra, akran guruplarında yapılan pratik çalışmalarıyla birlikte 170 saatlik eğitim programı. 

Ebeveynlerimizinde anne babaları var ve büyükanne ve büyükbabalarımızında anne ve babaları vardır. Her aile bir sistem oluşturarak kendinden sonraki sisteme miras olarak iyi ve kötü ne varsa aktarırlar. Yaşamı aldığı şekliyle sorgusuz tam bir güvenle alan çocuk bilinçdışında bunu kabul eder ve yetişkin bir ebeveyn olduğunda aynı şekilde çocuğuna aktarırlar. Üst kuşaklarımızdan kalan miraslar sadece maddi ve epigenetik değil, onların yaşamlarında başlarına gelen büyük olayların duygusu da gelecek kuşaklara aktarılır. Bu aktarımlar sonucu, bireyler tekrar eden olaylarla karşılaşabilir.
Dizimler aile sistemi içerisinde sağlıklı bağlantı kurmayı kolaylaştırır ve  dolanık ilişkileri yeniden yapılandırır
Sosyal grupların oluşturduğu  (aile, ekip, dernek vb.) sistem içerisinde mevcut  sıra, düzen, aidiyet gibi evrensel yaşam kurallarının uygulanmasıyla bireyler grup içine huzurla bulunabilir ve yaşam amaçlarını özgürce gerçekleştirebilirler .
 
Sistem Nedir?

Sistem, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların bileşkesidir. Bu varlıklar soyut veya somut olabilirler.

Dizim Nedir?
Birbirini izleyen ve belli bir birim oluşturan öğelerin birleşimi ve birimlerin birbirlerine olan etkisi demektir. Dizim yaklaşımının kullanıldığı  yöntemler arasında Sistem ve Aile Dizimi,Sistemik Dizim, Sistemik Konstelasyon, Sistem Dizimi, Konstelasyon Çalışmaları, Aile Sergisi, Kuşakaşan Terapi, Hellinger Terapisi, Sistemik Çalışmalar bulunmaktadır.
Dizim yaklaşımı  1980’lerden bu yana psikoloji seanslarında,iş ve organizasyon yönetiminde  uygulanmaktadır.
Bert Hellinger tarafından 1978 yılında sistemleştirilmiş ve tüm Dünya’ya yayılmıştır.
Life Maps Sistem ve Aile Dizimi Eğitimi yaklaşımını şekillendiren birçok önemli eğitmen ve psikoloji yaklaşımı vardır.
Bunlar;
Eric Berne – Transaksiyonel Analiz
Jacob Moreno – Psikodrama
Iván Böszörményi-Nagy – Kuşaklararası sistemik düşüncenin öncüsü
Milton Erickson –H.terapi
Virginia Satir- Aile heykeli
Anne Ancelin Schützenberger – Genososyogram

Carl Gustav Jung – Analitik Psikoloji, Derinlik Psikoloji Sigmun Freud – Psikanaliz  Carl Ransom Rogers – Kişi Merkezli Terapi Alfred Adler – Bireysel Psikoloji Gestalt ve Yapısal Kuramlar

Günümüzde Life Maps ile çalışılan alanlar:

Aile, ortaklık arkadaşlık
Kişisel gelişim
Sağlık, beden,
Organizasyon, iş
Siyaset ve sosyoloji
Kültür, sanat, film, tiyatro
Bilişim teknolojisi
Hukuki itilaflar, arabuluculuk
Spiritüellik
Hayvan, doğa
Ruhsal ve fiziksel hastalıkların semptomları
Bağımlılıklar
İlişki problemleri
İş, para, kariyer problemleri
Maddi tıkanıklıklar
Satış yapamamak
Ürünlerin zarar görmesi
İletişim problemleri
Aile içi çatışmalar
Tekrar eden haksızlığa uğrama örüntüleri
Çift problemleri
Yeme bozuklukları
Dikkat eksikliği
Ruhsal boşluk
Ebeveyn sevgisini hissedememek
Dışlanmak
Kaza, iflas gibi durumların tekrarlanması
Bebek sahibi olamamak
Sebepsiz öfke
Bağ kuramamak
Depresyon
İntihar eğilimi
Yaşamdan tat alamamak
Kendini bedeninde hissetmemek
Göç ve savaş semptomları

İlk günden itibaren katılımcılar dizim yapmaya teşvik edileceklerdir.

Eğitmenlerin bütün dersleri, PDF dosyası olarak öğrencilere iletilecektir. Eğer istenirse ek bireysel süpervizyon sağlanacaktır. Katılılamayan dersler için öğrencilere video kaydı verilecektir. Derslerin %80’nine katılım zorunludur. 

Life Maps Sistem ve Aile Dizimi nasıl yapılır?

Bir gurupla ya da bireysel yapılabilen, töropatik etkisi olan Life Maps Sistem ve Aile Dizimi “kolaylaştırıcı-uygulayıcı” adı verilen rehber yönetir.
Dizim yaptırmak isteyen kişiye “arayan-danışan” adı verilir. Arayanın konusu doğrultusunda aile sistemindeki kişileri temsilen “temsilciler” seçilir.
Temsilci olmak için herhangi bir şart yoktur. Herkes temsilci olabilir. Temsilciden beklenen arayanın aile sisteminde rolünü aldığı kişiyi canlandırırken ne hissediyorsa ne söylemek istiyorsa, kolaylaştırıcı ona söz verdiğinde söylemesidir.
Yüzyüze yapılan dizimler sırasında sandalyelerde ya da yerde halka şeklinde oturulur.
Online yapılan çalışmalarda Mutlu Gelişim’in hazırladığı özel çalışma dosyası kullanılır.
Arayanın aile sisteminin projekte edildiği bu alana “Bilen Alan” adı verilir.
Bilinmeyen, aranan bilgiler bu alana arayanın beden hafızasından, beyin ve kalp nöronlarından ve kolektif bilinçdışından gelir.

EĞİTİM KONULARI

Sistem nedir?
Aidiyet
Vicdan
Eğitim Kuralları
Sistemik Yasalar
Tanımlamalar
Tarihçe
Sevgi Düzenleri
Fenemonoloji
Yapısalcılık
Açık sistemlerin işlevleri ve işlevsel ilkeleri
Ailelerde ve organizasyonlarda sistem düzenleri
Algı ve farkındalık
Genogram ve kullanımı
Sistemik kurallar
Kolaylaştırıcı için kurallar
Danışan için kurallar
Temsilci için kurallar
Kolaylaştırıcının duruşu
Boş içsel alan
Çift algı
Aile Diziminde görülen ortak dinamikler
Duygunun 4 çeşidi
Sistemik dinamikler
Sağlık, hastalık, saldırganlık, bağımlılık, semptom, özdeşleşme, cinsel seçimler vb.
Hipnotik cümleler, çözümleyen cümleler
Travma
Dolanıklıklar
Figürlerin kullanımı
Online dosya kullanımı
Gurup dizimleri
Bireysel dizimler
Hangi konulara dizim yapabiliriz?
Yapısal dizimler
 Gestalt Kuramı

ÖRNEK DERS PROGRAMI

Anne karnı-fetüs embriyo
Doğum
Simbiyotik ilişki
Kaybolan ikiz
Anne Baba ve Dünya ile ilişkim
Anne sevgi ben
Kendimdeki yerim
Grupdaki yerim
Ben,benlik,kişilik
Ruh zihin beden
Ego yüksek bilinç
Hayat entegrasyonu
Tetralemma
Organ dizimleri
Niyet dizimi
Hedef dizimi
Nesiller arası dizim
Gizli dizim
İlişki dizimleri
Somatizasyon dizimi 

Eğitmenler Nermin ve Kenan Kurtarıcı'dır

Kenan-1

Eğitime Katılım Koşulları

Temel eğitim psikoterapi değildir, psikoterapinin yerine geçmez. Zihinsel olarak hasta olan kişiler ve akut mental bozukluğu olan kişiler bu eğitime katılamaz.
Bir katılımcı eğitim sırasında psikoterapötik tedavi görüyorsa, tedaviyi yapan terapistinden yazılı bir zararsızlık onayı almak gereklidir.
Katılımcılar en az 20 yaşını doldurmuş olmalıdır. 

Eğitimin Başarılı Bir Şekilde Tamamlanması İçin Koşullar

Life Maps Eğitimini başarıyla tamamlamak için eğitimin en az %80 ine katılım sağlamış olmanız gerekmektedir.
40 saat Akran gurubu çalışma yapılması önerilmektedir. Bunun en az 30 saatini ispatlamış olmanız gerekmektedir.
11 aylık Eğitimin Sonunda Life Maps Aile Dizimi Uygulayıcı sertifikasına hak kazanırlar.

Kayıt ve Satınalma

Eğitim 11 modül
Eğitim süresi 11 ay
11 modül online ders yapılır.
Eğitim tarihi 04 Kasım 2023 başlangıç tarihi
Ücreti: Eğitimi Satın Al
Kredi Kartıyla ödeme imkanı vardır.
Aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.

Tarihler ve Saatler

Referanslar

Katılımcılar Neler Söylüyor

Mutlu Gelişim, size etkin ve başarılı çalışmalarıyla yaşamın içinden gelen farkındalığı sunar.

5/5
Sağlıklı erkek ve kadın atalarımızın varlığı bana güç verdi, kadın ve erkek ilişkisini ve anne ve baba şablonunun içinde defalarca gördüm.. bu beni çok etkiledi.. insanlar aslında klonlanıyorlar gibi..ve bunların farkındalığı zihinde çözümler oluşturuyor, anlam oluşturuyor.
S. D.
5/5
İnsan acayip alemdir, farklı bakışla bunu deneyimlemek güzeldi. Profesyonellik ve samimiyetle orada bulunmak mutlu ettti. Her konuda bize değinen noktanın olması ve bizim de temsilci olarak şifalanmamız muhteşem. Teşekkürler
A. K.

Birlikte Alınan Diğer Eğitimler

Mutlu Gelişim Danışmanlık bünyesinde gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi alabilir, kayıt olabilir ve eğitimleri satın alabilir siniz.

Tüm Sorularınıza,
Pratik çözümler sunuyoruz!

Mutlu Gelişim Danışmanlık bünyesinde gerçekleşen çalışmalar, eğitim ve güncel programlar hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.