Nermin Kurtarıcı & Kenan Kurtarıcı

Sistem ve Aile Dizimi
(Sistemik Konstelasyon)

Çalışma Özellikleri

Çalışma Hakkında

Sistemik Konstelasyon nedir?

Orijinal adı Familien Aufstellung olan Aile Dizimi ülkemizde Sistemik Konstelasyon, Sistem Dizimi, Konstelasyon Çalışmaları, Aile Sergisi, Kuşakaşan Terapi, Hellinger Terapisi, Sistemik Çalışmalar adları altında 1980’lerden bu yana uygulanmaktadır.

Dizim: Birbirini izleyen ve belli bir birim oluşturan öğelerin birleşimi ve birimlerin birbirlerine olan etkisi

Aile Dizimi (Sistemik Konstelasyon) çalışmaları, Bert Hellinger tarafından 1978 yılında sistemleştirilmiştir.

Bert Hellinger (6 Aralık 1925 – 19 Eylül 2019 )

Felsefe ve teoloji okudu.

Almanya doğumlu Anton Bert Hellinger,1950 de 16 yıl boyunca Güney Afrika’da ruhsal yol gösterici olarak çalıştı. Afrika kabilesi Zulu’lar ile kaldığı dönemde ve onların kendi atalarına karşı bağlılıkları dikkatini çekmiş, yaptıkları törenleri yakından incelemiştir, etkilenmiş ve Sistemik Konstelasyon’nun temellerini oluşturmaya başlamıştır.

Almanya’ya döndüğünde Münih Psikanaliz Eğitim Enstitüsü’nde psikoloji eğitimi almıştır.

1973’te Arthur Janov’dan Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim aldı .  Sistemik konstelasyon yaklaşımını şekillendiren birçok önemli eğitmen ve psikoloji yaklaşımı vardır.

Bunlar;

 • Eric Berne – Transaksiyonel Analiz
 • Jacob Moreno – Psikodrama
 • Iván Böszörményi-Nagy – Kuşaklararası sistemik düşüncenin öncüsü
 • Milton Erickson –H.terapi
 • Virginia Satir- Aile heykeli
 • Anne Ancelin Schützenberger – Genososyogram

2018 itibariyle Hellinger’in 90’dan fazla kitabı yayınlanmıştır.

19 Eylül 2019 tarihinde Bert Hellinger vefat etmiştir.

Aile Dizimi ile çalışılan konular;

 • Ruhsal ve fiziksel hastalıkların semptomları
 • Ruhsal ve fiziksel hastalıkların semptomları
 • Bağımlılıklar
 • İlişki problemleri
 • İş, para, kariyer problemleri
 • Maddi tıkanıklıklar
 • Satış yapamamak
 • Ürünlerin zarar görmesi
 • İletişim problemleri
 • Aile içi çatışmalar
 • Tekrar eden haksızlığa uğrama örüntüleri
 • Çift problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Dikkat eksikliği
 • Ruhsal boşluk
 • Ebeveyn sevgisini hissedememek
 • Dışlanmak
 • Kaza, iflas gibi durumların tekrarlanması
 • Bebek sahibi olamamak
 • Sebepsiz öfke
 • Bağ kuramamak
 • Depresyon
 • İntihar eğilimi
 • Yaşamdan tat alamamak
 • Kendini bedeninde hissetmemek
 • Göç ve savaş semptomları

Şirket Dizimleri;

 • Büyük, orta ve küçük işletmelerde,
 • Okul yönetimlerinde,
 • Üniversitelerde,
 • Aile Şirketlerinde,
 • Bireyin gurup olarak çalıştığı her alanda konstelasyon çalışmaları kullanılır.

Aile Diziminin Etkileri;

Aile dizimi, bireyin başına gelen her türlü iyi veya negatif olayların temelinde kişinin içinde bulunduğu aile sistemi ile ilişkilendirir ve cevapları daha çok kişinin aile sistemi üzerinden bulmaya çalışır. Çocuk doğduğunda bir aile sistemi içine doğar. Anne baba çocuk çekirdek ailesi çocuğun birinci sistemidir. Anne babanın annesi ve babası ayrı ayrı sistemlerin birleşiminden doğmuşlardır. Her sistem kendinden sonraki sisteme etki eder. Etkiler kişinin hayatında kazanımlara sebep olduğu gibi kayıplara da sebep olabilir.  Örneğin yenidoğanken ölen halası ile dolanık olan bir çocuk alanında en iyi yenidoğan doktoru olabileceği gibi erken dönem bebek kayıpları yaşayabilir ya da çocuklarına sevgisini aktaramayan bir ebeveyne dönüşebilir.

Ebeveynlerimizinde anne babaları var ve büyükanne ve büyükbabalarımızında anne ve babaları var. Her aile bir sistem oluşturarak kendinden sonraki sisteme miras olarak iyi ve kötü ne varsa aktarır. Yaşamı aldığı şekliyle sorgusuz tam bir güvenle alan çocuk bilinçdışında bunu kabul eder ve yetişkin bir ebeveyn olduğunda aynı şekilde çocuğuna aktarır. Üst uşaklarımızdan kalan miraslar sadece maddi ve epigenetik değil, onların yaşamlarında başlarına gelen büyük olayların duygusu da gelecek kuşaklara aktarılmaktarılır. Bu aktarımlar sonucu, bireyler tekrar eden olaylarla karşılaşabilir.

Aile dizimi, aile sistemi içerisinde sağlıklı bağlantı kurmayı kolaylaştırır ve  dolanık ilişkileri yeniden yapılandırır.

Kürtaj,kardeş kaybı,erken çocukluk dönemi ebeveyn kaybı , iflas, yitik mallar, arsalar  gibi sistemde derin etkileri olan olayların kişinin üzerindeki etkisini gösterir ve etkiyi nötralize ederek yaşamı kolaylaştırır.

Aile dizimi, aile sistemi içerisinde savaş, göç, darbe, sürgün, soykırım, toplu katliam  gibi derin sosyal olayların oluşturduğu etkiyi nötr hale getirir ve kişinin sağlıklı yaşam enerjisine ulaşmasını kolaylaştırarak üretken, mutlu bir hayatı olmasına aracılık eder.

Aile dizimi, yas, cinayet, hırsızlık, psikoz, engelli doğum, şizofreni,downn sendromu, otizm gibi aileyi derinden etkileyen durumların perde arkasını görmeyi ve kabule geçişi kolaylaştırır.

Aile dizimi, ruhsal ve fiziksel hastalıkların oluşturduğu semptomların arkasında yatan derin sebepleri, nesiller arası aktarımları gün yüzüne çıkarır. Hastalığın kişinin hayatından uzaklaşmasını kolaylaştırır.

İlişki ve bağ kurmak her insanın temel ihtiyacıdır. İçine doğduğu sistemde çocuk bağlanma ihtiyacını giderdiği anne ve babasının her inancını,her hikayesini  kendi hikayesi kabul eder ve yaşamını bu inançlar üzerine kurar. Farkındalığı arttıkça bu inançlardan uzaklaşmak ister ve her yeni hareketinde suçluluk hisseder ve kendini sabote ederek yaşamında zorluklar yaşar. Aile dizimi, bilinçdışında oluşan saboteleri bilince çıkarak blokajları, döngüleri ortadan kaldırmaya aracılık eder ve bireyin yaşama doğru gitmesini kolaylaştırır.

Aile Dizimi nasıl yapılır?

Bir gurupla ya da bireysel yapılabilen, töropatik etkisi olan Aile Dizimi’ni “kolaylaştırıcı-uygulayıcı” adı verilen rehber yönetir.

Dizim yaptırmak isteyen kişiye “arayan-danışan” adı verilir. Arayanın konusu doğrultusunda aile sistemindeki kişileri temsilen “temsilciler” seçilir.

Temsilci olmak için herhangi bir şart yoktur. Herkes temsilci olabilir. Temsilciden beklenen arayanın aile sisteminde rolünü aldığı kişiyi canlandırırken ne hissediyorsa ne söylemek istiyorsa, kolaylaştırıcı ona söz verdiğinde söylemesidir.

Çalışma sırasında sandalyelerde ya da yerde halka şeklinde oturulur.

Arayanın aile sisteminin projekte edildiği bu alana “Bilen Alan” adı verilir.

Bilinmeyen, aranan bilgiler bu alana arayanın beden hafızasından, beyin ve kalp nöronlarından ve kolektif bilinçdışından gelir.

Aile Dizimi ile ilgili kitaplar;

Bert Hellinger, pek çok dilde kitapları yayımlandı. Ayrıca öğrencilerinin Hellinger’in kolaylaştırdığı dizimleri yazdığı pek çok kitap yayımlandı.

Türkçeye çevrilmiş kitaplardan  bazıları şunlardır:

 • Kabul Etmenin Özgürlüğü
 • Yardım Etmenin Düzenleri
 • Uzun Bir Yol
 • Sevgi Düzenleri
 • Sevgiyle Yükselmek
 • Sevginin Saklı Simetrisi
 • Mutluluğun İki Yolu

İngilizceye çevrilmiş kitaplarından bazıları şunlardır:

 • Hellinger, B. (2001). Sevginin kendi gerçekleri: Yakın ilişkilerde bağlanma ve dengeleme (M. Oberli-Turner ve H. Beaumont, Çev.). Phoenix, AZ: Zeig, Tucker ve Theisen.
 • Hellinger, B. (2002). Analizler: Anlatım ve öyküler. (J. ten Herkel, Çev.). Heidelberg, Almanya: Carl-Auer-Systeme Verlag.
 • Hellinger, B. (2002). Hayat ve diğer paradokslar hakkında: Bert Hellinger’den (R. Metzner, Çev.) Aforizmalar ve küçük hikayeler . Phoenix, AZ: Zeig, Tucker ve Theisen.
 • Hellinger, B. (2003). Mağdurların ve faillerin torunları ile veda ailesi takımyıldızları (C. Beaumont, Çev.). Heidelberg, Almanya: Carl-Auer-Systeme Verlag.
 • Hellinger, B. (2003). Rachel Çocukları İçin Ağlıyor: İsrail’de Aile Takımyıldızları Heidelberg, Almanya: Carl-Auer-International.
 • Hellinger, B. (2003). Barış ruhta başlar: Uzlaşma hizmetinde aile takımyıldızları (C. Beaumont, Çev.). Heidelberg, Almanya: Carl-Auer-Systeme Verlag.
 • Hellinger, B. (2006). Okyanus olmadan dalga yok: Deneyimler ve düşünceler (J. ten Herkel ve S. Tombleson, Çev.). Heidelberg, Almanya: Carl-Auer-Systeme Verlag.
 • Hellinger, B. (2007). Tanrı akılda tutarak. Berchtesgaden, Almanya: Hellinger Yayınları.
 • Hellinger, B. (2009). Doğal Aşkınlık . Hellinger yayınları.
 • Hellinger, B. ve ten Hövel, G. (1999). Ne olduğunu kabul etmek: Bert Hellinger ile söyleşiler. Phoenix, AZ: Zeig, Tucker ve Theisen.
 • Hellinger, B., Weber, G. ve Beaumont, H. (1998). Sevginin gizli simetrisi: İlişkide sevgiyi işleyen şey. Phoenix, AZ: Zeig, Tucker ve Theisen.

Almanca’da:

 • Zweierlei Glück. Konzept und Praxis der systemischen Psikoterapi (1993)
 • Ordnungen der Liebe (1994)
 • Mitte fühlt sich leicht an (1996)
 • Wo Schicksal wirkt und Demut heilt – ein Kurs für Kranke
 • Wie Liebe Gelingt (1999)
 • mit Gabriele ten Hövel – Anerkennen, ist. Gespräche über Verstrickung und Heilung
 • Mit der Seele gehen
 • Ordnungen des Helfens – Über die Ordnungen und Unordnungen sinnvollen mesleği Helfens
 • Gedanken unterwegs
 • Gottesgedanken – Ihre Wurzeln ve ihre Wirkungen (2004)
 • Bewegung’daki Wahrheit
 • Der große Konflikt
 • Ein Langer Weg – Biyografisi (2005)
 • Rachel weint um ihre Kinder – Familien-Stellen mit Überlebenden des Holocaust. Vorwort / Haim Dasberg (Herder Verlag 3/2004, ISBN  3-451-05443-4 )
Referanslar

Katılımcılar Neler Söylüyor

Mutlu Gelişim, size etkin ve başarılı çalışmalarıyla yaşamın içinden gelen farkındalığı sunar.

5/5
Sağlıklı erkek ve kadın atalarımızın varlığı bana güç verdi, kadın ve erkek ilişkisini ve anne ve baba şablonunun içinde defalarca gördüm.. bu beni çok etkiledi.. insanlar aslında klonlanıyorlar gibi..ve bunların farkındalığı zihinde çözümler oluşturuyor, anlam oluşturuyor.
S. D.
5/5
İnsan acayip alemdir, farklı bakışla bunu deneyimlemek güzeldi. Profesyonellik ve samimiyetle orada bulunmak mutlu ettti. Her konuda bize değinen noktanın olması ve bizim de temsilci olarak şifalanmamız muhteşem. Teşekkürler
A. K.

Birlikte Alınan Diğer Eğitimler

Mutlu Gelişim Danışmanlık bünyesinde gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi alabilir, kayıt olabilir ve eğitimleri satın alabilir siniz.

Tüm Sorularınıza,
Pratik çözümler sunuyoruz!

Mutlu Gelişim Danışmanlık bünyesinde gerçekleşen çalışmalar, eğitim ve güncel programlar hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.